Kiropraktik

Vad är kiropraktik?

Kroppen har en egen förmåga att läka. Kiropraktorn sätter människan i centrum. Kost, motion, livssituation och nervssystem – allt hänger ihop.

Redan de gamla grekerna använde sig av kiropraktik på sin tid även om kiropraktik dateras till slutet av 1800-talet. Mycket har hänt sedan dess och idag är kiropraktiken en integrerad del i svensk hälso- och sjukvård.

Själva ordet kiropraktik kommer från grekiskan ”cheiro” och ”praktikos”, som fritt översatt betyder att göra för hand. Kiropraktik är ett verksamhetsområde som innehåller diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av funktionsstörningar och smärttillstånd i rörelseapparaten med fokus på rygg och nacke.

Kiropraktorn arbetar utefter den biopsykosociala modellen och ser alltid till hela patienten och patientens situation. Med hjälp av manuella undersökningsmetoder ställer kiropraktorn diagnos och utför därefter behandling och rehabilitering. Kiropraktorn använder sig främst av HVLA-manipulation som ökar rörelseförmågan och minskar patientens smärta.

Det finns ett samspel mellan nervsystemet som är kroppens kommunikations- och kontrollsystem, och ryggradens funktion. Detta samspel utgör underlaget för kiropraktik.

Vad är kiropraktisk behandling?

Kiropraktorn undersöker ryggradens leder och muskler med händerna. På så sätt diagnostiseras spänningar, ändrade rörelsemönster och eventuella skador. En led som är begränsad i sin rörelse kan ge smärta både lokalt i leden men även i andra delar av kroppen. Inom kiropraktiken finns flera olika behandlingstekniker. Den vanligaste tekniken kiropraktorer använder är HVLA-manipulation. Även andra tekniker används såsom mjukdelsbehandling och rehabilitering.

Vad är HVLA-manipulation?

En HVLA-manipulation är en ledmanipulation med hög hastighet och låg amplitud. Den utförs med kontrollerad hastighet, rörelse och kraft för att öka rörligheten i leden. Detta i sin tur leder till förändrat rörelsemönster och minskad smärta.

HVLA-manipulationen påverkar en leds funktion som i sin tur påverkar nervsystemet och därmed även muskulaturen.

Vad är det som låter vid en behandling?

Vid en HVLA-manipulation sker en snabb tryckförändring i leden som av patienten uppfattas som ett knak. Detta knak är alltså inga kotor som flyttas eller går sönder utan ett tryckförändringsfenomen som kallas kavitation.

Vilka besvär kan en kiropraktor behandla?

En kiropraktor behandlar skador och besvär som orsakas av störningar i leder, muskler och nervsystem. Alla individer är unika och noggrann diagnostisering är viktig. Besvär som kiropraktorn ofta diagnostiserar och behandlar är molande ryggvärk, ryggskott, ischias, nacksmärta, whiplashskada, huvudvärk, smärta och stelhet kring axlar och skuldror, diskproblem, domningar/stickningar och smärta i armar, ben och höft.

Kommer den kiropraktiska behandlingen att göra ont?

När kiropraktisk behandling är utförd av en kiropraktor är behandlingen sällan smärtsam. De flesta patienter blir överraskade över hur mild behandlingen är och hur lite det ”känns”. Redan direkt efter behandlingen brukar patienten uppleva smärtlindring och ökad rörlighet.

 

 

 

Du kan snabbt och enkelt boka tid direkt på nätet här:

Boka tid i Lindesberg

Boka tid